Tag Archives: výroční schůze

Pozvánka na řádnou členskou schůzi 2014

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

svolává řádnou členskou schůzi,

která se koná dne 7.10.2014 od 18.00 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1

Program:

  1. Registrace účastníků – všech 105 členů družstva
  2. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  3. Projednání nových stanov v souladu s noz 89/2012 sb
  4. Diskuze
  5. Usnesení a závěr

Registrace účastníků bude zahájena 15 minut před konáním schůze připomínáme nutnost 100% účasti – osobně/plná moc, jinak budeme muset znovu zvát a hradit notáře.

Dokument připravený k projednání obdrží každý člen družstva do schránky a je rovněž je uložen v kanceláři družstva

Představenstvo BD Šestka – v Praze 23.9.2014

Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu: Continue reading