Pozvánka na řádnou členskou schůzi 2014

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

svolává řádnou členskou schůzi,

která se koná dne 7.10.2014 od 18.00 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1

Program:

  1. Registrace účastníků – všech 105 členů družstva
  2. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  3. Projednání nových stanov v souladu s noz 89/2012 sb
  4. Diskuze
  5. Usnesení a závěr

Registrace účastníků bude zahájena 15 minut před konáním schůze připomínáme nutnost 100% účasti – osobně/plná moc, jinak budeme muset znovu zvát a hradit notáře.

Dokument připravený k projednání obdrží každý člen družstva do schránky a je rovněž je uložen v kanceláři družstva

Představenstvo BD Šestka – v Praze 23.9.2014