Monthly Archives: March 2018

Zprávy z preventivní požární prohlídky

Zprávy z preventivní požární prohlídky našeho domu, provedené v lednu 2018.

Vchod 3129 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3129 [PDF, 100 kB]

Vchod 3130 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3130 [PDF, 100 kB]

Vchod 3131 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3131 [PDF, 105 kB]

Vchod 3132 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3132 [PDF, 104 kB]

Vchod 3133 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3133 [PDF, 107 kB]

Vchod 3134 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3134 [PDF, 103 kB]

Fotodokumentace [ZIP, 205 MB]

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává náhradní členskou schůzi, která se koná dne 27.3.2018 od 18 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 • Zahájení a schválení programu schůze
 • Volba mandátové komise
 • Volba ověřovatele zápisu
 • Zpráva o činnosti za období 2017
 • Zpráva o hospodaření v roce 2017
 • Pořádek v domě – dodržování domovního řádu
 • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
 • Volba nových členů představenstva
 • Diskuze
 • Závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 22.3.2018

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda SVJ svolává shromáždění Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, které se bude konat dne 9.dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany.

Program:

 • Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
 • Ohlášení pořadu shromáždění
 • Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2017
 • Využívání společných prostor – dodržování stanov
 • Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství a o stavu odděleného účtování BD a SVJ
 • Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2018
 • Projednání výkladu obsahu Mandátní smlouvy z roku 2011 uzavřené mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
 • Odvolání a volba členů volených orgánů společenství
 • Diskuze

– prezence bude zahájena 15 minut před zahájením jednání
– dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy

Předseda společenství vlastníků – BD Šestka

19.3.2018

Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi, která se koná dne 21.3.2018 od 18 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 • Zahájení a schválení programu schůze
 • Volba mandátové komise
 • Volba ověřovatele zápisu
 • Zpráva o činnosti za období 2017
 • Zpráva o hospodaření v roce 2017
 • Pořádek v domě – dodržování domovního řádu
 • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
 • Volba nových členů představenstva
 • Diskuze
 • Závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 6.3.2018