Monthly Archives: December 2020

Termíny odečtů vody a tepla 2021

Odečet spotřeby tepla a vody v našich bytech proběhne v lednu 2021 a to v těchto termínech:

dům 3134 dne 12.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3133 dne 12.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

dům 3132 dne 13.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3131 dne 13.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

dům 3130 dne 14.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3129 dne 14.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

Nemůžete-li v příslušném termínu byt zpřístupnit pro odečet, dejte nám vědět na info@bdsestka.cz.

Dopis předsedy SVJ a představenstva BD Šestka – reakce na aktivity některých členů SVJ

Vážení sousedé, vlastníci, družstevníci,

události několika posledních týdnů a činnosti některých našich sousedů nás nutí vás v tomto klidném adventním čase informovat o jistých skutečnostech a požádat vás o bdělost a spolupráci. Předem se omlouváme za dlouhý dopis. Budeme rádi, když si najdete 6 minut na jeho celé přečtení.

O co konkrétně jde?

Členové kontrolní komise SVJ (Jan V. a Kateřina N.) společně s panem Michalem V. vyvíjejí aktivity, jejichž záměr a dopad se zdá být v rozporu se zájmy všech členů našeho společenství (SVJ), tedy jak soukromých vlastníků, tak členů družstva.

Jako první aktivitu toho druhu jsme zaznamenali vehementní snahu výše zmíněných o změnu stanov, která by umožnila mít v orgánech SVJ i osoby, které nejsou členy SVJ. A to v době, kdy se stále častěji objevují pokusy o vytunelování SVJ právě díky takto znějícím stanovám. Díky vám všem naštěstí návrh na tuto změnu stanov nebyl přijat. Avšak skutečnost, že se tento návrh od kontrolní komise a pana Michala V. objevil v této době, je zarážející a rozhodně nepodporuje proklamovanou snahu o dobré a bezpečné fungování SVJ! Více informací o problematice můžete získat například na portále iDnes zde, nebo zde, nebo na portále Okolo bytu.

Další aktivitou je snaha kontrolní komise a pana Michala V. o zabránění opravy a modernizace elektronických vrátných (zvonků). Mnozí vlastníci i družstevníci si dlouhodobě a opakovaně stěžují na nefunkčnost zvonků, která je velmi nepříjemná zejména v tomto období, kdy využíváme doručování různých zásilek domů a kurýr se pak nemůže dozvonit. V této situaci jsme společně hlasováním per rollam ze dne 10.10.2020 rozhodli o tom, že oprava a modernizace začne ve vchodě 3131, kde jsou zvonky/telefon nefunkční téměř ve všech bytech a na základě takto nabyté zkušenosti bude probíhat oprava i v dalších vchodech – systém je po téměř 40ti letech na konci životnosti. Kromě jiných reakcí ze strany pana Michala V. byla vrcholem všeho velmi znepokojivá reakce pana Jana V., předsedy kontrolní komise, která je za hranou slušného chování a dobrých mravů, ukazující na úplně jiné zájmy než na zájem o dobré bydlení nás všech a respektování přání vlastníků, když v e-mailu ze dne 4.12.2020 k tomuto tématu píše: „Proto Vám sděluji, že v případě, že předseda SVJ uzavře smluvní vztah na tuto zakázku, bude KK konat právní kroky pro podezření na neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky.Tímto se pokouší zastrašovat předsedu SVJ, který je připraven konat v souladu s výsledky hlasování, ve kterém 80% hlasujících vlastníků jednoznačně vyjádřilo informovaný souhlas s opravou a modernizací zvonků. Takové chování předsedy kontrolní komise SVJ je nejen nemravné a odsouzeníhodné, ale hlavně je v zásadním rozporu k zájmům členů SVJ!

Velmi aktuální aktivitou pana Michala V. a kontrolní komise je šíření informací (e-mailem, ze dne 4.12.2020) o tom, že: „k 31.12.2020 končí zákonná lhůta pro převod bytů do OV. Po této době může nastat situace, že pokud bude družstvo chtít, může vám převod zamítnout a nebudete si moci převést byt do OV (už to bude jen v kompetenci družstva, co schválí). V rámci družstva a dle jejich stanov můžete přijít o družstevní podíl velmi rychle (například díky jiným členům či vedení, hospodařením nebo hlasováním družstva). Od 1.ledna 2021 bude mít váš družstevní podíl v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat. Budete odkázáni na družstevní poměry a velmi těžko se budete čemukoli bránit.“ a odkazují přitom na článek v médiích z června tohoto roku. Takto formulovaná informace je nepravdivá a zřejmě nese známky šíření poplašné zprávy! Zmíněný článek poukazuje na ustanovení zákona č.72/1994 Sb., které se nevztahuje na naše bytové družstvo Šestka, ale vztahuje se na státem financované družstevní byty, u kterých byla podána žádost o převod do OV před 31.12.1995! Není pravda, že v rámci družstva můžete o podíl přijít velmi rychle. Není pravda, že družstevní podíly bude mít v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat (to je absolutní nesmysl, neb dle zákona i stanov rozhodování o podílech náleží výhradně členské schůzi). Bytové družstvo Šestka už 10 let převádí byty do OV dle jednotlivých žádostí a na této praxi se uvedeným zákonem nic nemění a měnit nebude, protože se na BD Šestka tento zákon a uvedená lhůta nevztahuje. Tohle všechno je ale dobře známé všem, kteří se skutečně zajímají o chod SVJ a družstva a rozumí souvislostem – tedy jistě i kontrolní komisi. Přesto však pan Michal V. a kontrolní komise velice hanebným způsobem, za hranicí slušnosti, vytváří neopodstatněný dojem nebezpečí a naléhavosti! Opět tímto chováním mohou v některých z nás vytvářet dojem, že jim nejde o klidné a příjemné soužití nás všech se vzájemným respektem, ale o jiné osobní zájmy.

Popsané události naznačují, že u pana Michala V. a kontrolní komise, ve složení Jan V. a Kateřina N., je odborná znalost a důvěryhodnost jejich úmyslů, konání a zájmů ve vztahu k bezproblémovému fungování SVJ přinejmenším diskutabilní.
Dokud probíhala diskuze pouze mezi námi a kontrolní komisí, byli jsme schopni na nepravdivé a zavádějící argumenty reagovat a uvádět je na pravou míru právě v této omezené skupině. Poslední dobou se však kontrolní komise diskuzi s námi vyhýbá (příklad: zaslání zprávy o činnosti za rok 2019 až na výzvu předsedy SVJ před hlasováním per rollam dne 5.10.2020 bez jakékoliv možnosti předchozího prodiskutování jejich závěrů). Místo toho volí oslovování vás všech, ovšem s vynecháním nás, jakožto předsedy! Proto se o některých aktivitách dozvídáme se zpožděním až od vás, neboť i vy si všímáte krajně podivných sdělení – za to moc děkujeme.

O co bychom vás chtěli požádat

Abychom společně včas předcházeli šíření zavádějících informací, nesprávných interpretací, nebezpečných návrhů a nemorálních postupů, prosíme vás o dvě věci:

  1. Pokud obdržíte e-mail, nebo dopis do schránky, od pana Michala V., nebo kontrolní komise SVJ (Jan V., Kateřina N.) ohledně dění v SVJ, nebo v BD Šestka, dejte nám prosím ihned vědět na info@bdsestka.cz, nebo vhozením informace do schránky ve vchodě 3129.
  2. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jak se staráme (jako předseda SVJ, či jako představenstvo BD Šestka) o náš dům, jeho provoz, opravy a modernizaci, přijďte prosím s námi o tom mluvit a pochybnosti vyjasnit, případně zjednat změnu. V pondělí 14.12.2020 od 18h budeme připraveni v kanceláři předsedy SVJ ve vchodě 3131 s vámi diskutovat, odpovídat na vaše otázky a vysvětlovat cokoliv, co považujete za důležité (třeba které formulace ve zprávě kontrolní komise SVJ jsou nepravdivé). S ohledem na aktuální covid opatření nás bude moci být v místnosti maximálně 10, což vyřešíme organizačně na místě. Další termín pro povídání je 4.1.2021 opět v 18h. Kdo máte pochybnosti, prosíme, přijďte!

Mrzí nás, že se v předvánočním čase musíme zabývat i těmito tématy, ale věříme, že je lepší řešit věci ihned, než čekat na později. Zejména když se jedná o tak závažné chování.

Přejeme všem pohodový advent, a pokud bychom se 14.12.2020 neviděli, tak i krásné svátky!

S úctou,

Eva Kolaříková, Petr Caithamel, Aleš Dynda
za předsedu SVJ a představenstvo bytového družstva Šestka