Monthly Archives: November 2023

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne 13.11.2023 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře. (mapa).

Program:

  1. Zahájení a schválení programu schůze
  2. Zpráva o činnosti družstva a o výsledku hospodaření v roce 2022
  3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Volba členů volených orgánů družstva
  5. Projednání a schválení paušálních náhrad nákladů členů volených orgánů
  6. Diskuze
  7. Závěr

V případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně, prosíme, využijte možnosti plných mocí v maximální možné míře – formulář je dostupný zde.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici zde.

Registrace účastníků členské schůze na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 10.11.2023