Desatero

Pravidla pro příjemné soužití v našem domě:

  1. Stavební úpravy v bytě neprovádějte o sobotách a nedělích. Ve všední dny práce provádějte od 8.00 do 18.00 hodin, vždy průběh prací předem oznamnte vhodnou formou ostatním v domě.
  2. S rozsahem stavebních úprav v bytě písemně seznámte zástupce společenství a družstva, předložte plánky, rozpis prací a materiálu, po ukončení prací revizní zprávy – tak, jak to stanovuje stavební zákon. Práce smí provádět pouze odborné firmy.
  3. Vzhledem ke stavebním úpravám, které v domě proběhly – nezasahujte do obvodového pláště domu – je v záruce, stejně jako lodžie, okna, obložení stěn uvnitř domu, některá okna.
  4. Nekuřte a nepožívejte omamné látky v domě, na chodbách, ve výtazích – dodržujte domovní řád.
  5. Vytápějte byt po celou dobu topného období na min. teplotu 16 stupňů – používejte termoregulační kohout, při větrání místností nezapomínejte kohout vypnout.
  6. Neukládejte žádné předměty na chodbách a to jak v domě, tak ve sklepích.
  7. Zavírejte řádně vstupní dveře a nevpouštějte do domu neznáme osoby.
  8. Dbejte na pořádek v celém objektu, který je nás všech.
  9. Neničte společný majetek a dbejte o jeho ochranu.
  10. Informujte zástupce společenství a družstva v jednotlivých vchodech o zjištěných závadách a předcházejte tak vzniku větších škod.