Tag Archives: klíče

Výdej nových klíčů

Výdej nových klíčů od vchodových dveří domu bude probíhat:

V PONDĚLÍ DNE 10.6.2013 od 15.00 do 19.00 HODIN

A

V ÚTERÝ DNE 11.6.2013 od 8.00 do 10.00 HODIN

v kanceláři Družstva, vchod Pejevové 3131.

Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu: Continue reading