Monthly Archives: September 2014

Pozvánka na řádnou členskou schůzi 2014

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

svolává řádnou členskou schůzi,

která se koná dne 7.10.2014 od 18.00 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1

Program:

  1. Registrace účastníků – všech 105 členů družstva
  2. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  3. Projednání nových stanov v souladu s noz 89/2012 sb
  4. Diskuze
  5. Usnesení a závěr

Registrace účastníků bude zahájena 15 minut před konáním schůze připomínáme nutnost 100% účasti – osobně/plná moc, jinak budeme muset znovu zvát a hradit notáře.

Dokument připravený k projednání obdrží každý člen družstva do schránky a je rovněž je uložen v kanceláři družstva

Představenstvo BD Šestka – v Praze 23.9.2014

Návrh nových stanov

Vážení členové družstva BD Šestka,  Pejevové 3129 až 3134 , Praha 4-Modřany,

do rukou se vám dostává návrh nových stanov vypracovaných na základě nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.

Na 7. 10. 2014 je od 18.00 hodin v ZŠ Rakovského naplánována členská schůze našeho bytového družstva Šestka za účelem schválení nových stanov. Aby stanovy byly platné, je nutné je schválit při vaší 100% účasti.

Vzhledem k tomu, že je asi pouhým snem se sejít v danou chvíli a v daný den v počtu 105 členů, je možné se na schůzi nechat zastoupit. Současně se stanovami vám předkládáme formulář plné moci.

Pokud se opravdu členské schůze nemůžete osobně zúčastnit, domluvte se s  jiným členem družstva, aby vás na schůzi zastupoval a vyplňte spolu plnou moc

Účast na schůzi opravdu musí být 100%. V presenční listině bude buď váš podpis a nebo bude přiložena vaše plná moc. Průběh schůze a schvalování nových stanov bude ověřovat notář, který bude na schůzi osobně přítomen, kterého musíme zaplatit.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky k návrhu stanov, předejte je písemně do schránky družstva nebo je přímo dejte zástupci představenstva ve vašem vchodu a nebo je předejte rovnou do kanceláře družstva a to nejpozději do 29. 9. 2014, aby se vaše připomínky mohly zapracovat do textu návrhu stanov. Pokud žádné připomínky nepředložíte, budeme to považovat za váš souhlas s navrhovaným textem. Tento postup bude nejsnazší a nejjednoduší abychom nemuseli znovu zvát a platit notáře. Na členské schůzi budeme mít díky vašim případným připomínkám připravený snad konečný návrh textu – jen ho schválit.

Těšíme se na vaši účast  – představenstvo BD Šestka 22.9.2014

Návrh nových stanov: navrh_novych_stanov_2014
Vzor plné moci: plna_moc_schuze_2014

Topná sezona 2014/2015

Než začne topná sezona 2014/15

Nezapomeňte otevřít všechny termoregulační kohouty na svých radiátorech na stupeň č.5, aby nedošlo k pozdějším problémům, například k zavzdušnění otopného systému. Přikládáme návod, jak používat termoregulační hlavice. Připomínáme také povinnost nás všech – vytápět byt na 15 °C i v době naší nepřítomnosti – sledujte text domovního řádu na informační tabuli v domě, ať se vyhnete případným nepříjemnostem.

Pověřený správce Společenství vlastníků jednotek na adrese Pejevové 3129 až 3134, Praha 4

Září 2014

Návod – hlavice topení