Monthly Archives: May 2017

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,

Svolává náhradní členskou schůzi, která se koná

 dne 5. 6. 2017 od 19 .00 hodin

v našem domě, v prostorách dříve pronajatých Teplárnám – vchod z pěší zóny č. p. 3132

Program:

 1. Zahájení a volba komisí
 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období 2016
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2016
 4. Volba nových členů do orgánů družstva
 5. Projednání mimořádného vkladu na splátku půjčky
 6. Projednání obsahu smlouvy s MHMP o pronájmu pozemků okolo objektu
 7. Seznámeni s novým rozpisem plateb za služby
 8. Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
 9. Diskuze
 10. Závěr

Představenstvo BD Šestka – v Praze 29.5.2017

Pozvánka na schůzi SVJ

 

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠESTKA SE SÍDLEM PEJEVOVÉ 3129, PRAHA 4, IČO 25735314, SVOLÁVÁ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, KTERÉ SE KONÁ DNE 12. 6. 2017 OD 19.00 HODIN V MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO 3136, PRAHA – MODŘANY

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

 • ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE
 • VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
 • VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V OBJEKTU
 • SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKŮ V OKOLÍ DOMU
 • NÁKUP A INSTALACE PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
 • PLÁN OPRAV
 • NOVÝ ROZPIS PLATEB ZA SLUŽBY
 • VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE
 • DISKUZE
 • ZÁVĚR

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SHROMÁŽDĚNÍ NA PRESENČNÍ LISTINĚ BUDE ZAHÁJENA  15 MINUT ŘED ZAHÁJENÍM SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K PROJEDNÁVÁNÍ JSOU ULOŽENY V KANCELÁŘI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNIKŮ K NAHLÉDNUTÍ.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  – V PRAZE DNE 21..5.2017

Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi, která se koná dne 25.5.2017 od 19 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 • Zahájení a volba komisí
 • Zpráva o činnosti za uplynulé období 2016
 • Zpráva o hospodaření v roce 2016
 • Volba nových členů do orgánů družstva
 • Projednání mimořádného vkladu na splátku půjčky
 • Projednání obsahu smlouvy s MHMP o pronájmu pozemků okolo objektu
 • Seznámeni s novým rozpisem plateb za služby
 • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
 • Diskuze
 • Závěr

Představenstvo BD Šestka – v Praze 11.5.2017