Monthly Archives: January 2019

Výběrové řízení na dodavatele – domovní dorozumívací systém

Společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem na adrese Pejevové 3129, Praha 4, 143 00, které zastupuje Předseda společenství – Bytové družstvo Šestka, vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele s termínem doručení nabídek do 22.2.2019.

Výběrové řízení se týká rekonstrukce a modernizace systému domovního dorozumívacího systému v objektu na adrese Pejevové 3129 až 3134 se 108 bytovými jednotkami. Continue reading

Informace pro vlastníky

Dle výpisu z rejstříku společenství jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11443 je k 1.1.2019 uvedeno, že naše společenství vlastníků jednotek, jehož jsme všichni členy, vzniklo 1.12.2009. K zápisu do rejstříku došlo 13.5.2010. Společenství vlastníků jednotek bylo přiděleno identifikační číslo 246 58 995.

Statutárním orgánem je předseda společenství a tím je v současné době Bytové družstvo Šestka. Společenství vlastníků jednotek má svoji kontrolní komisi. Continue reading

Informace pro družstevníky

Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4457,  Bytové družstvo Šestka vzniklo a bylo řádně zapsáno do rejstříku dne 8.2.1999.  Dne 1.12.2009 se Bytové družstvo stalo jedním z vlastníků Společenství vlastníků jednotek.

Stejného dne, tedy 1.12.2009, vzniklo Společenství vlastníků jednotek bezplatným  převodem několika bytů z družstevního vlastnictví do vlastnictví osobního v souladu se zákonem . Continue reading