Monthly Archives: August 2020

Zpráva kontrolní komise BD Šestka za období od dubna 2019 do května 2020

Kontrolní komise /KK/ Bytového družstva ŠESTKA /BD/, Pejevové 3129, Praha 4 

 Věc: Zpráva o činnosti KK za období od dubna 2019  do května 2020 

Praha, zapsáno 30/6/2020 – aktualizace k 5/2020

Komise v tomto období požádala Představenstvo o vyjádření k organizačním záležitostem, k hospodaření družstva a stavu účetnictví. Continue reading