Tag Archives: shromáždění vlastníků

Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků

Pověřený správce bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

Svolává

shromáždění Společenství vlastníků jednotek, které se koná dne 14.5.2013 od 19.00 hodin v místnosti školní jídelny základní a mateřské školy Angel na adrese Angelovova 3183/15.

Program shromáždění: Continue reading

Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu: Continue reading