Monthly Archives: April 2013

Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu: Continue reading

Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne

Stavební zákon 183/2006 Sb. byl novelizován zákonem číslo 350/2013 Sb. a je platný od 1.1.2013.

Rekonstrukce bytů je v zákoně zahrnuta pod pojmem „stavební úprava“ . Jedná se o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

Podle § 103 odst.1, písmeno d) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují práce, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, které nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Pokud však budete měnit stávající dispozice bytu – bourat jádro, posouvat příčky,  které nejsou nosné, stavět nové příčky třeba jen u nového bytového jádra – je nutné ohlášení stavby. Podává se i v případě jednoduších oprav, kterými se nemění podstatné části stavby – výměna oken, dveří, výměna rozvodů vody ve stávajících trasách, výměna podlahových krytin apod. Continue reading