Monthly Archives: January 2018

Preventivně požární kontrola

V souladu se závěry prevetivně požární kontroly, která proběhla v prosinci (viz Zpravodaj Prosinec 2017), měly být do dnešního dne odstraněny všechny zjištěné nedostatky, zejména:

  • odstranění všech hořlavých předmětů z únikových cest (jedná se o skříně, stolky, stoličky, desky, plastové lahve, papírové krabice); termín odstranění,
  • odstranění všech květin z podlah a hydrantů – přístup k hydrantům nesmí být ničím omezen a únikové cesty musí být zcela volné; termín odstranění

V následujících dnech proběhne kontrola odstranění zjištěných nedostatků.

Uporozrňujeme, že v případě, že nedostatky nejsou odstraněny, bude muset správce postupovat podle Domovního řádu včetně případného uložení sankcí.