Category Archives: kontrolní komise BD

Zpráva kontrolní komise BD Šestka za období od dubna 2019 do května 2020

Kontrolní komise /KK/ Bytového družstva ŠESTKA /BD/, Pejevové 3129, Praha 4 

 Věc: Zpráva o činnosti KK za období od dubna 2019  do května 2020 

Praha, zapsáno 30/6/2020 – aktualizace k 5/2020

Komise v tomto období požádala Představenstvo o vyjádření k organizačním záležitostem, k hospodaření družstva a stavu účetnictví. Continue reading

Zpráva o činnosti KK BD Šestka za období od 17/10/2018 do 9/4/2019

Na členské schůzi BD Šestka konané dne 17/10/2018 byla zvolena nová kontrolní komise ve složení: PhDr. Magdalena Živná, Ing. Marek Žilka, Ing. František Zeman

Na svém prvním jednání dne 5/11/2018 kontrolní komise zvolila:

  • předsedu KK:  F. Zemana
  • místopředsedkyni KK: M. Živnou

V průběhu března 2019 M. Živná odstoupila z této fce z důvodu pracovního zaneprázdnění a od 1/4/19 byl zvolen místopředsedou M. Žilka.

KK je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a požadovat jakékoliv informace a doklady o jeho hospodaření a dále projednávat stížnosti členů.

Stížnosti a podněty mohou členové posílat na mailovou adresu: kk-sestka@seznam.cz Continue reading