Category Archives: výběrové řízení

Informace o zakázce domovních telefonů

Vážení členové BD Šestka,

chtěli bychom vás informovat o aktuálním stavu zakázky na modernizaci domovních telefonů. Je to téma otevřené již delší dobu, na několika členských schůzích a následně shromážděních SVJ prodiskutované. Na začátku roku 2019 jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele a v říjnu 2020 jsme si per rollam odhlasovali realizaci první části zakázky ve vchodě 3131.

Při následném vyjednávání s vybraným dodavatelem jsme zjistili, že dodavatel nedokáže za dané situace akceptovat naše podmínky ohledně pokrytí rizik, záruk a hlavně vysoutěžené ceny především s ohledem na delší dobu od výběrového řízení a ekonomické důsledky pandemie SARS-COV-2.

Proto jsme se rozhodli tuto zakázku zrušit. V nejbližších dnech vás formou per rollam požádáme o odsouhlasení plánu akcí na rok 2021, ve kterém je obsažena i modernizace domovních telefonů. Pokud bude plán schválen, vypíšeme znovu výběrové řízení, včetně upravených a rozšířených požadavků dle vašich přání (čipy místo klíčů).

Je nám líto, že se situace s nefunkčními telefony/zvonky takto prodlužuje. Uděláme vše, co je v našich silách, aby byla situace vyřešena co nejrychleji.

Představenstvo BD Šestka

Otevírání obálek v rámci výběrové řízení

Dne 25.2.2019 v 19.00 bude zahájeno otvírání obálek, které Společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4-Modřany, obdrží na základě vyhlášeného výběrového řízení ze dne 28.1.2019

Otvírání obálek a hodnocení zaslaných nabídek se může zúčastnit každý člen společenství, který projeví zájem.

Výběrové řízení se týká rekonstrukce a modernizace systému domovního dorozumívacího systému v objektu na adrese Pejevové 3129 až 3134 se 108 bytovými jednotkami.


 

Společenství jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 zastoupené Předsedou – Bytovým družstvem Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, 14300

Výběrové řízení na dodavatele – domovní dorozumívací systém

Společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem na adrese Pejevové 3129, Praha 4, 143 00, které zastupuje Předseda společenství – Bytové družstvo Šestka, vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele s termínem doručení nabídek do 22.2.2019.

Výběrové řízení se týká rekonstrukce a modernizace systému domovního dorozumívacího systému v objektu na adrese Pejevové 3129 až 3134 se 108 bytovými jednotkami. Continue reading