Členská schůze BD Šestka v říjnu

Vážení členové BD Šestka,

dle usnesení z dubnové schůze proběhne další členská schůze již v říjnu a za účasti notáře. Hlavním důvodem svolání tento členské schůze jsou změny stanov, o kterých jsme diskutovali už v dubnu. Dalšími body jednání pak budou témata navržená Kontrolní komisí (viz Zpráva kontrolní komise). Celková agenda schůze tedy vypadá takto:

 1. Úprava stanov BD Šestka:
  1. Snížení počtu členů představenstva
  2. Upřesnění způsobu sčítání hlasů při hlasování – jak počítat hlasy, které se zdržely hlasování
  3. Úprava stanov tak, aby byly v souladu s nařízením GDPR
  4. Projednání údajného rozporu mezi články 44/10 a 45/2c
 2. Účetní závěrka roku 2017 a návrh na vypořádání zisku/ztráty
 3. Stanovení příspěvků nebydlících členů BD Šestka na provoz BD Šestka
 4. Informace o stavu půjčky a stav fondu oprav
 5. Způsob stanovení paušálních náhrad nákladů představenstva
 6. Způsob a časování ukončení pracovního poměru zaměstnance BD Šestka
 7. Projednání plánu výměny domácích telefonů
 8. Finanční limit Kontrolní komise na externí právní a ekonomické konzultace

Přejete-li si projednat další témata, pište prosím své návrhy na info@bdsestka.cz do 24.9., nebo nám je přijďte říci osobně v pondělí 24.9. v 19h do kanceláře (vchod 3131). Následně bude rozeslána pozvánka s finální agendou schůze.

Předběžnými termíny konání schůze jsou středa 17.10., nebo středa 24.10. Vzhledem k tomu, že se budou projednávat změny stanov, je nezbytná účast 75% všech členů družstva! Prosíme přijďte!

Představenstvo BD Šestka

Září 2018