Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi, která se koná dne 21.3.2018 od 18 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

  • Zahájení a schválení programu schůze
  • Volba mandátové komise
  • Volba ověřovatele zápisu
  • Zpráva o činnosti za období 2017
  • Zpráva o hospodaření v roce 2017
  • Pořádek v domě – dodržování domovního řádu
  • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
  • Volba nových členů představenstva
  • Diskuze
  • Závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 6.3.2018