Termíny odečtů vody a tepla 2015

Pejevové 3134 – 6. 1. 2014 od 16.00 do 18.30 hodin

Pejevové 3133 – 6. 1. 2014  od 18.30 do 20.00 hodin

Pejevové 3132 – 7. 1. 2014 od 16.00 do 18.30 hodin

Pejevové 3131 – 7. 1. 2014 od 18.30 do 20.00 hodin

Pejevové 3130 – 8.1. 2014 od 16.00 do 18.30 hodin

Pejevové 3129 – 8. 1. 2014 od 18.30 do 20.00 hodin

Konkrétní a podrobné informace jsou zveřejněny na vývěsních štítcích v každém vchodu a to na několika místech – na vstupních dveřích i ve výtahu

Odečet tepla a vody je ve vlastním zájmu každého člena družstva a SVJ. Pokud nebude odečet umožněn, ve vyúčtování spotřeby se pak postupuje podle platných zákonů a státních vyhlášek – u tepla se  vyúčtuje průměrná spotřeba v domě a u vody trojnásobek průměrné spotřeby v domě.