Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává náhradní členskou schůzi, která se bude konat v pondělí 25.11.2019 od 17:30 hodin v prostorách bývalého výměníku, Pejevové 3133, Praha 4

Program:

  1. Zahájení a schválení programu schůze
  2. Informace o stavu úvěru
  3. Informace o novém rozpisu záloh pro rok 2020
  4. Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2020
  5. Diskuze, závěr

Registrace účastníků členské schůze na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 21.11.2019