Pozvánka na členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 10.11.2023 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře. (mapa).

Program:

  1. Zahájení a schválení programu schůze
  2. Zpráva o činnosti družstva a o výsledku hospodaření v roce 2022
  3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Volba členů volených orgánů družstva
  5. Projednání a schválení paušálních náhrad nákladů členů volených orgánů
  6. Diskuze
  7. Závěr

V případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně, prosíme, využijte možnosti plných mocí v maximální možné míře – formulář je dostupný zde.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici zde.

Registrace účastníků členské schůze na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 27.10.2023