Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,

Svolává náhradní členskou schůzi, která se koná

 dne 5. 6. 2017 od 19 .00 hodin

v našem domě, v prostorách dříve pronajatých Teplárnám – vchod z pěší zóny č. p. 3132

Program:

  1. Zahájení a volba komisí
  2. Zpráva o činnosti za uplynulé období 2016
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2016
  4. Volba nových členů do orgánů družstva
  5. Projednání mimořádného vkladu na splátku půjčky
  6. Projednání obsahu smlouvy s MHMP o pronájmu pozemků okolo objektu
  7. Seznámeni s novým rozpisem plateb za služby
  8. Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
  9. Diskuze
  10. Závěr

Představenstvo BD Šestka – v Praze 29.5.2017