Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi, která se koná dne 25.5.2017 od 19 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

  • Zahájení a volba komisí
  • Zpráva o činnosti za uplynulé období 2016
  • Zpráva o hospodaření v roce 2016
  • Volba nových členů do orgánů družstva
  • Projednání mimořádného vkladu na splátku půjčky
  • Projednání obsahu smlouvy s MHMP o pronájmu pozemků okolo objektu
  • Seznámeni s novým rozpisem plateb za služby
  • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2016
  • Diskuze
  • Závěr

Představenstvo BD Šestka – v Praze 11.5.2017