Zpravodaj únor 2017

Bytového družstva Šestka a Společenství vlastníků pro dům  Pejevové 3129 až 3134

 1. Již od února 2016 se o naše účetnictví stará pani Kateřina Baumanová, IČO 9275291, kontakt 732215007. Vyúčtování za rok 2016 je tedy v její plné kompetenci. Vzhledem k tomu, že odečty spotřeby vody a tepla proběhly ve všech bytech dle oznámení zcela bez problému (za to všem děkujeme), jsou již připraveny veškeré podklady k výpočtu vyúčtování za minulý rok 2016. Do konce února 2017 budou odeslány ke zpracování. Jsou tedy všechny předpoklady pro to, aby vyúčtování za rok 2016 vám bylo předáno v termínu   – v souladu se zákonem 67/2013, který byl, po doručení vyúčtování v prosinci 2016, některými citován.
   
 2. Nová paní účetní provedla zásadní změny ve způsobu zaúčtovávání jednotlivých plateb a to především z důvodu existence dvou subjektů pod jednou střechou. Hlavním příjemcem plateb je Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4. Proto žádáme všechny členy společenství vlastníků jednotek, kteří nehradí zálohové platby na služby prostřednictvím SIPA, ale přímo na účet, aby v co nejkratší době změnili číslo účtu, kam peníze posílají. Nejpozději však do 31.3.2017
   
  Číslo účtu pro společenství:  2111522767/2700.
   
  Těm, kdo pro platby využívají SIPO, zařídí změnu účtu pošta na základě uzavřené smlouvy se společenstvím. Při platbách přímo na účet nezapomínejte vždy uvádět variabilní symbol, který označuje číslo domu a číslo bytu. Tato dvě čísla jsou oddělena 0. U čísel do 10 jsou uvedeny 0 dvě. Např. 3129001, nebo 3134018.
   
  U členů družstva žádná změna v účtu není. Je stále stejný 2111515911/2700
   
 3. Vzhledem k tomu, že jste vyúčtování obdrželi se zpožděním, je posunutý rovněž termín na úhradu nedoplatků a to do konce dubna 2017. Po tomto termínu již bude účtováno penále z prodlení v platbách. Vzhledem k tomu, že nikdo nepožádal o splátkový kalendář, je nutné nedoplatky uhradit do uvedeného termínu.
   
 4. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří jste empaticky pochopili tíživou rodinnou tragédii, která se odehrávala v rodině bývalé paní účetní, kdy jí umíral syn a ona sama řešila psychické problémy z toho plynoucí. Stali jsme se rukojmími této situace, která skončila synovou smrtí. Děkujeme všem za pochopení a za důvěru, že jste věřili, že opožděné vyúčtování nebylo zaviněno naší nečinností a našim lajdáctvím. Už je to za námi. Za rok 2014, kdy se problémy objevily, jsme se s paní účetní domluvili na ponížení platby za její práci a to cca ve výši 15%. Faktura byla ponížena cca o 35.000 Kč. To se projevilo ve vašem vyúčtování – u garsonek ve výši cca 150 Kč a u bytů 4+1 ve výši cca 450,- Kč. Na platbě za rok 2015 se teprve budeme domlouvat, protože jak někteří ví, vyúčtování stále řešíme.
   
 5. Pro topnou sezonu 2017 nás čekají dvě změny. Tou jednou je změna systému otápění. Máme nový výměník, zcela řízený automaticky. Změna probíhala těsně na začátku topné sezony. Díky vaší ukázněnosti – otevření regulačních uzávěrů topení před zahájením prací – došlo k minimálnímu zavzdušnění otopné soustavy a ve všech bytech radiátory začaly, po spuštění nového systému, hřát. K zavzdušnění systému došlo jen v domě 3129, které bylo způsobeno nepřítomností v bytě v posledním patře, z důvodu nemoci a systém nemohl být odvzdušněn. Ale problém netrval dlouho. Vzhledem k celkovému počtu radiátorů v domě to byl, díky vám, veliký úspěch. Druhou změnou je celková výše výpočtu základní ceny za 1 GJ, kdy jsme snížili pro letošní rok základní cenu GJ. Doufáme, že se to promítne do konečné ceny za spotřebované teplo v letošním roce.  Jen v lednu 2016 jsme uspořili 60 Kč za 1GJ oproti roku 2016. Za letošní chladný leden jsme spotřebovali cca 355 GJ. Vloni bychom zaplatili 198800 Kč a letos je to jen 177500 Kč. Je to úspora cca 21200 Kč za jeden měsíc. A to je zase třeba 90,- Kč úspora pro 1+kk a 248,- Kč u bytů 4+1.  Tento údaj se týká měsíce ledna 2017.
   
 6. Další důležitou informací je stav půjčky a výše úrokové sazby. Tu nám banka stanovila na dobu 5 let, do doby možného splácení půjčky, na výši 1,29%. Půjčku můžeme kdykoliv splatit mimořádnou splátkou. K 31.12.2017 byl stav půjčky cca 3 miliony Kč. Měsíčně splácíme 70 tisíc Kč. V současné době je možné provést mimořádnou splátku ve výši 1 milion Kč. Toto budeme projednávat na členské schůzi. Na byt 1+kk je dluh cca 13 tisíc a cca 35 tisíc na byt 4+1.
   
 7. K 1.2.2017 bylo do osobního vlastnictví převedeno 50 bytů. Vzhledem k tomu, že byty převádíme do osobního vlastnictví již od roku 2009, do společenství vlastníků přicházejí noví členové, kteří v našem domě dříve nebydleli, a tudíž nejsou členy družstva. Ne vždy se snadno sžívají s naším souběhem družstva a společenství a není jim vždy zcela jasný souběh členství v družstvu a ve společenství. Většina členů společenství, kteří si převedli byty z družstevního vlastnictví do osobního vlastnictví, jsou stále členy družstva – sice bez nároku na byt, ale členy družstva jsou. Jako členové společenství mají nyní byt ve svém vlastnictví, ale o tom, co se děje v domě rozhodují jednak jako členové bytového družstva Šestka a také jako členové společenství vlastníků pro dům. Tedy ovlivňují dění ze všech stran. Ale je cca 8 členů společenství, kteří jsou pouze členy společenství pro dům a cítí se u nás omezováni ve svých právech.
  Tuto situaci můžeme vyřešit tak, že všem členům družstva, kteří již mají byty v osobním vlastnictví, vrátíme členský vklad a zrušíme tak jejich členství v bytovém družstvu Šestka. Vzniknou tak dvě organizace, které se už nebudou prolínat, a každému bude jasné, kam patří. Budou jen členové bytového družstva, s právy a povinnostmi členů družstva a jen členové společenství s byty v osobním vlastnictví a právy a povinnostmi dle stanov. Tím by bylo současných 8 členů posíleno o dalších 42. Také práva a povinnosti by byly jasnější pro všechny zúčastněné strany. Bylo by Bytové družstvo Šestka se svými členy, jako jeden člen společenství se svými pravidly pro družstevníky. Dále by bylo Společenství vlastníků jako takové, které spravuje společné prostory v domě a jehož členem je i Bytové družstvo. Protože Bytové družstvo je pouze členem společenství, hlavní jsou vždy práva a povinnosti stanovené ve stanovách Společenství. Protože Společenství je hlavním aktérem v domě, tak vše, co je dojednáno pro Společenství, je závazné také pro Družstvo. Družstvo je vždy až na druhém místě. Obráceně to neplatí, protože Družstvo pro sebe nemůže nic dojednat. Jenom při hlasování má zatím Družstvo větší podíl, jako jeden velký vlastník. Ale protože žijí pod jednou střechou jak družstevníci, tak vlastníci, je v zájmu všech řešit věci společně a ne převahou jedné z nich. Doposud se nic takového nestalo, že by se vlastníci a družstevníci dostali při hlasování na členské schůzi do rozporu vlivem velikosti členského podílu, a to už takto fungujeme 6 let.Ano, souběh Družstva a Společenství je komplikované, ale nic zvláštního, ojedinělého nebo výjimečného to není. Je to vždy o komunikaci mezi lidmi a o snaze věci řešit. Určitě to zvládneme, když jsme se pro tento model rozhodli při zakládání společenství.
   
 8. Odsouhlasili jsme si na členských schůzích jak Společenství, tak Družstva, domovní řád, který je vyvěšený v každém vchodu na nástěnce. Ještě jsme vytiskli další přehled, jak být ohleduplný k sousedovi, kdyby se někomu nechtělo číst text na nástěnce. Vše je také na internetových stránkách Družstva (www.bdsestka.cz), kde jsou informace rovněž pro vlastníky. Přesto se však stává, že v některých vchodech se opakovaně konají stavební práce o víkendu, nebo večer, někde i v noci. A to i bez včasného varování jakoukoliv formou. Takže vás všechny znovu vyzýváme ke slušnému chování vůči svému okolí a dodržování domovního řádu.
 9. Dále bychom chtěli upozornit na volné prostory k pronájmu v našich domech. Jedná se o zcela volnou centrální kolárnu ve vchodu 3134. Dále jsou ještě volná místa na stojanech v kolárně, která vznikla již v roce 2015.