Pozvánka na řádnou členskou schůzi 2016

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

svolává řádnou členskou schůzi,

která se koná dne 16.2.2016 od 17.30 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

  • Zahájení a volba komisí
  • Zpráva o činnosti za uplynulé období 2014 a 2015
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva o činnosti kontrolní komise
  • Volba nových členů do orgánů družstva
  • Využití uvolněných společných prostor
  • Projednání mimořádného vkladu na splátku půjčky
  • Odsouhlasení odměn pro představenstvo za období 2014 a 2015
  • Diskuze
  • Závěr

Představenstvo BD Šestka – v Praze 2.2.2016