Zpravodaj Prosinec 2015

1)   S velkou omluvou vám předkládáme vyúčtování služeb roku 2014.  Opoždění bylo způsobeno zdravotními problémy paní účetní, které ji omezovalo plynule zpracovávat podklady nutné pro vyúčtování. Přeplatky z vyúčtování vám všem byly zaslány na účty, nedoplatky prosím uhraďte dle vašich možností, nejdéle však do 29. 2. 2016. Je možné dluh, na základě domluvy, rozdělit do splátek.

2)    Odečty spotřeby tepla a teplé vody za rok 2015 budou prováděny dle rozpisu ve dnech 5., 6., a 7. Ledna 2016 a to:

Pejevové 3134 – 5. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3133 – 5. 1. 2015  od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3132 – 6. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3131 – 6. 1. 2015 od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3130 – 7. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3129 – 7. 1. 2015 od 17.30 do 19.00 hodin

3)   Od topné sezony 2016 je v platnosti nový zákon 67/2013   a s ním související vyhláška  269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. Vzhledem k obsahu této vyhlášky se ruší sankce za odběr tepla, který byl nižší jak 16°c.

4)    v současné době byla stanovena odchylka od teploty 20°c , na kterou mají být vytápěny obytné místnosti, 40%. To znamenalo, že ten, kdo odebíral teplo přepočtené na 16°c, odebíral teplo správně a neporušil žádný předpis a pokud odebíral méně tepla, vždy mu byly dopočítány náklady na odběr tepla, jako by odebíral přepočítané teplo na 16°c.

Pokud však někdo odebíral teplo v přepočtu 30°c, uhradil vždy jen přepočtené teplo 24°c. Náklady na výrobu tepla převyšující teplotu 24°c byly přiřazeny všem ostatním, kteří odebíraly teplo v hodnotě od 16 do 24°c.

Nově vyhláška stanovuje sankce těm, kteří odebírají teplo v přepočtu méně než 18°c  a těm, kteří odebírají teplo více jak 40°c.

To znamená složité propočítávání a to:

 

–      Z platby za odebrané teplo od tepláren a z všech  našich měřičů odebíraného tepla z radiátorů, bude vypočtena průměrná teplota a hodnota připadající na 1m2. Z této průměrné teploty bude vypočteno 80%

–      Tomu, kdo bude odebírat teplo pod 18°c, bude

Podle nové vyhlášky dopočtena ze

Stanovených 80% taková částka, která se bude

Rovnat násobku % rozdílu mezi odebranou

Teplotou a vyhláškou stanovenou teplotou.

Ten, kdo odebírá teplo jen ve výši 75% stanoveného průměru, bude mu dopočteno 25% z vypočtených 80% skutečných nákladů připadajících na 1m2

 

příklad: náklady na teplo v bytě 4+1 jsou 10000,- Kč

náklady na 1 m2 125,- Kč / byt má 80m2,

80% pak bude 100,- Kč

 

ten, kdo bude odebírat o 25% méně

tepla, uhradí  o 100×25 = 2500,- Kč více,

tedy 12500,- Kč

 

–      Ten, kdo bude odebírat teplo přepočtené v rozmezí od  20°c do 40°c. Náklady už nebudou kráceny a rozdělovány mezi ostatní. Pouze u těch, co odebírají přepočtené teplo nad 40°c, budou náklady poníženy a rozpočteny opět mezi ostatní.

–      Z výše uvedeného vyplývá, že bude mnohem důležitější než v předchozích letech kontrolovat odběr tepla. Proto bude na nástěnce vyvěšen vývoj vámi odebíraného tepla od roku 2008 do topné sezony 2014, aby každý z vás mohl zodpovědně řešit dopad nové vyhlášky své náklady za odběr tepla

5)   V době, kdy většinou probíhá odstávka teplé vody a teplárny provádí běžnou údržbu – tedy v letních měsících – , dojde v našem objektu v létě 2016 k radikální změně. Na základě naší žádosti a hlavně vzhledem k překročení životnosti výměníkové stanice, na kterou jsme teplárny písemně upozornili, dojde k výměně technologie ohřevu teplé vody. Předpokládané práce jsou cca na 10 dnů. O všem budete včas informováni. Veškeré náklady budou hradit teplárny.

6)   Byla  vznesena  připomínka na nedostatečný úklid a to především mytí oken. Z toho důvodu byla diskuze ohledně ukládání květin na okna a police u oken. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou okna a police přeplněny květinami z chat a chalup, lodžií a bytů, mytí oken bude naplánováno na letní období, kdy množství květin bude nižší.  Současně bychom rádi požádali ty, kteří využívají police a parapety pro zkrášlení chodeb, aby se o květenu starali a nenechávali tam nevzhledné a uschlé rostliny a nepořádek kolem květináčů.

V době mytí oken bude nutné všechny rostliny odstranit z parapetu a umožnit tak přístup k oknům. Pokud police zůstanou neuklizeny, okna pak nebudou moci být umyta.

7)   Na konec ledna 2016, případně začátek února 2016 je naplánována schůze SVJ za účelem schválit nové stanovy. Tak jako při schvalování stanov pro družstvo, obdrží všichni členové SVJ návrh stanov k připomínkování. Poté, co budou případné připomínky zaneseny do návrhu textu, bude svolána schůze SVJ, aby nový text stanov schválila.

Spokojený nový rok 2016, hodně zdraví a pohody vám všem přeje Bytové Družstvo Šestka – pověřený správce SVJ.

pf2016

Pro všechny členy bytového družstva šestka a členy společenství vlastníků bytů na adrese Pejevové 3129 až 3134, Praha 4-Modřany vydává představenstvo BD Šetka