Vzduchotechnika a její funkčnost v bytech

Prosíme o vyplnění základních údajů ohledně funkčnosti (aktuálního stavu) vzduchotechniky ve vašich bytech. Příslušnou tabulku najdete opět na vývěskách v jednotlivých domech.

Děkujeme za spolupráci